تغییر ساعت کلاس کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

تغییر ساعت کلاس کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

کلاس درس کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان روزهای یکشنبه از ساعت 18:00 به ساعت 15:00 تغییر کرده، همچنین استاد نیز آقای یمقانی میباشد.

اشتراک گذاری این مقاله