549

تغییر ساعت کلاس کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

تغییر ساعت کلاس کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

کلاس درس کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان روزهای یکشنبه از ساعت ۱۸:۰۰ به ساعت ۱۵:۰۰ تغییر کرده، همچنین استاد نیز آقای یمقانی میباشد.

اشتراک گذاری این مقاله