549

تغییر ساعت کلاس درس نفوذگری شبکه و امنیت در وب استاد جنگجو

تغییر ساعت کلاس درس نفوذگری شبکه و امنیت در وب استاد جنگجو

کلاس درس نفوذگری شبکه و امنیت در وب استاد جنگجو روزهای پنجشنبه ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ در سامانه سمالایو برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله