تغییر ساعت کلاس درس نفوذگري شبكه و امنیت در وب استاد جنگجو

تغییر ساعت کلاس درس نفوذگري شبكه و امنیت در وب استاد جنگجو

کلاس درس نفوذگري شبكه و امنیت در وب استاد جنگجو روزهای پنجشنبه ساعت 16:00 الی 18:00 در سامانه سمالایو برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله