549

تغییر ساعت کلاس درس جبر خطی

تغییر ساعت کلاس درس جبر خطی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس جبر خطی از این هفته مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۳۰ میباشد

و استاد این درس سرکار خانم خیری دوست می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله