549

تغییر روز کلاس دروس ورزش و تربیت بدنی استاد سلطانی

تغییر روز کلاس دروس ورزش و تربیت بدنی استاد سلطانی

کلاس درس ورزش روزهای یکشنبه ساعت ۱۶:۰۰ و درس تربیت بدنی ساعت ۱۸:۰۰ به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله