تغییر روز کلاس دروس ورزش و تربیت بدنی استاد سلطانی

تغییر روز کلاس دروس ورزش و تربیت بدنی استاد سلطانی

کلاس درس ورزش روزهای یکشنبه ساعت 16:00 و درس تربیت بدنی ساعت 18:00 به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله