تغییر روز کلاس درس فیزیک پیش دانشگاهی استاد حبیبی

تغییر روز کلاس درس فیزیک پیش دانشگاهی استاد حبیبی

کلاس درس فیزیک پیش دانشگاهی استاد حبیبی،روزهای پنجشنبه ساعت 15:00 الی 17:00 به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله