549

تغییر روز درس کاربینی (مقطع کاردانی)

تغییر روز درس کاربینی (مقطع کاردانی)

به اطلاع دانشجویان مقطع کاردانی درس کاربینی می رساند کلاس در روز سه شنبه مورخ ۱۲ دی ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

حضور دانشجویان در کلاس الزامی می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله