تغییر تاریخ مانور اجباری آزمون های متمرکز نیمسال اول 1401-1400

تغییر تاریخ مانور اجباری آزمون های متمرکز نیمسال اول 1401-1400

به اطلاع می رساند،مانور اجباری آزمون های متمرکز از روز دوشنبه مورخ 1400/10/27 آغاز خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله