549

تغییر تاریخ مانور اجباری آزمون های متمرکز نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تغییر تاریخ مانور اجباری آزمون های متمرکز نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

به اطلاع می رساند،مانور اجباری آزمون های متمرکز از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ آغاز خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله