تغییر تاریخ امتحان پایان ترم دروس کارگاهی استاد اجتهادی

تغییر تاریخ امتحان پایان ترم دروس کارگاهی استاد اجتهادی

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی استاد اجتهادی به شرح ذیل میباشد:

درس کارگاه سخت افزار شبکه ساعت 14:00

درس کارگاه سیستم عامل مدیریت شبکه ساعت 15:30

امتحانات فوق روز یکشنبه 2 بهمن ماه  در دانشکده برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله