تغییر تاریخ امتحان پایان ترم استاد مقدس زاده

تغییر تاریخ امتحان پایان ترم استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی استاد مقدس زاده به شرح ذیل میباشد:

درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر1 ساعت 10:00

درس کارگاه لینوکس و کارگاه کامپیوتر2 ساعت 14:00

امتحانات فوق روز سه شنبه مورخ 4 بهمن ماه برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله