549

تغییر تاریخ امتحان پایان ترم استاد مقدس زاده

تغییر تاریخ امتحان پایان ترم استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی استاد مقدس زاده به شرح ذیل میباشد:

درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر۱ ساعت ۱۰:۰۰

درس کارگاه لینوکس و کارگاه کامپیوتر۲ ساعت ۱۴:۰۰

امتحانات فوق روز سه شنبه مورخ ۴ بهمن ماه برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله