549

تعطیلی روز چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۲و۳ خرداد دانشکده

تعطیلی روز چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۲و۳ خرداد دانشکده

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای روز چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۲و۳خرداد دانشکده تعطیل میباشد.

اشتراک گذاری این مقاله