549

تعطیلی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

تعطیلی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ به دلیل آلودگی هوا تعطیل می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله