تعطیلی روز سه شنبه مورخ 1401/03/03

تعطیلی روز سه شنبه مورخ 1401/03/03

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های امروز سه شنبه مورخ 1401/03/03 به دلیل آلودگی هوا تعطیل می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله