تعطیلی دانشکده در روز یکشنبه 1401/12/28

تعطیلی دانشکده در روز یکشنبه 1401/12/28

ضمن تبریک پیشاپیش سال جدید و آروزی موفقیت روز افزون برای همه دانشجویان به اطلاع  می رساند دانشکده در روز یکشنبه مورخ 1401/12/28 تعطیل می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله