عدم برگزاری امتحانات روز شنبه مورخ 24 دی ماه 1401

عدم برگزاری امتحانات روز شنبه مورخ 24 دی ماه 1401

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند با توجه به اعلام استانداری تهران مبنی بر تعطیلی روز شنبه مورخ 1401/10/24 دانشکده تعطیل می باشد و امتحانات در این روز برگزار نخواهد شد.

تمامی امتحانات لغو شده مورخ 1401/10/24 در روز شنبه مورخ 1401/11/01 برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله