تشکیل کلاس های روز پنج شنبه مورخ 1401/03/05

تشکیل کلاس های روز پنج شنبه مورخ 1401/03/05

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند تمامی کلاس های روز پنج شنبه مورخ 1401/03/05 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله