549

تشکیل کلاس های روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

تشکیل کلاس های روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند تمامی کلاس های روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله