549

تسویه شهریه ترم تابستان

تسویه شهریه ترم تابستان

به اطلاع دانشجویان می رساند با توجه به اشکال در سیستم پرداخت شهریه ترم تابستان و پرداخت ۳۰ درصد شهریه در زمان انتخاب واحد در این ترم ،لذا دانشجویان دارای انتخاب واحد در نیمسال تابستان تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ مهلت دارند نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله