ییبسیب

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم اسیبسیبسز صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

این یک عنوان است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

، شاخص هایی هستند که می توانند در کنار مفاهیم سنتی علم سنجی که مبتنی بر تحلیل استنادی می باشند، به منظور بررسی اثرگذاری تولیدات علمی در محیط وب 2 مورد بهره برداری قرار گیرند. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان حضور مقاله های بین المللی حوزه انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت در رسانه های اجتماعی و تعیین بهره مندی محققان این حوزه از این رسانه ها و شناسایی مقالات برتر بر اساس نمره آلتمتریک انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که با رویکرد علم سنجی و بهره گیری از شاخص های آلتمتریکس انجام شد. جامعه پژوهش را 64 مجله در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت و حوزه انفورماتیک پزشکی در پایگاه SJR (SCImago Journal Rank) و Scopus تشکیل داد. کلیه اطلاعات لازم مربوط به مجلات و مقالات مورد بررسی همچون نام مجله، نام مقاله، نمره آلتمتریک و. . . با مراجعه به Altmetric. com به دست آمد. از آزمون همبستگی Spearman جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: Mendeley، توییتر و Facebook از جمله رسانه های اجتماعی بودند که بیشترین میزان اشاره را دریافت کردند. بر اساس یافته ها، ارتباط معنی داری بین پوشش آلتمتریک (میزان حضور در محیط وب اجتماعی) و همچنین، سه شاخص عملکرد کیفی [SJR، SNIP (Source Normalized Impact per Paper) و CiteScore] وجود داشت. ضریب همبستگی برای سه شاخص به ترتیب 401/0، 248/0 و 285/0 به دست آمد. نتیجه گیری: رسانه های اجتماعی تاثیر مثبتی بر میزان استناد به مقالات علمی دارند. بنابراین، محققان حوزه انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت می توانند با اشتراک گذاری آثار خود در رسانه های اجتماعی، میزان استناد به آن ها را افزایش دهند. با توجه به قوی نبودن ضرایب همبستگی در مطالعه حاضر، می توان از شاخص های آلتمتریکس به عنوان مکمل شاخص های علم سنجی و نه جایگزین در ارزیابی پژوهش و محاسبه تاثیر علمی بهره برد.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دوشنبه09:00 تا 16:00
سه شنبه09:00 تا 16:00
پنج شنبه09:00 تا 16:00
چهارشنبه09:00 تا 16:00
جمعه09:00 تا 16:00
شنبه09:00 تا 16:00
یکشنبهبسته