تحویل درس کارورزی 1 و 2

تحویل درس کارورزی 1 و 2

به اطلاع دانشجویان درس کارورزی 1 و2 نیم سال مهر 1400 میرساند، آخرین مهلت تحویل گزارش فرم های کارورزی تا تاریخ 1400/11/09 می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله