549

تحویل درس کارورزی ۱ و ۲

تحویل درس کارورزی ۱ و ۲

به اطلاع دانشجویان درس کارورزی ۱ و۲ نیم سال مهر ۱۴۰۰ میرساند، آخرین مهلت تحویل گزارش فرم های کارورزی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله