برگزاری مسابقات شمشیر بازی

برگزاری مسابقات شمشیر بازی

جهت ثبت نام شرکت در مسابقات شمشیربازی رشته سابر (پسران) به منظور شناسایی نفرات برتر برای تشکیل تیم ملی دانشجویان با داخلی 126 آقای نصرالهی تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله