549

برگزاری مسابقات شمشیر بازی

برگزاری مسابقات شمشیر بازی

جهت ثبت نام شرکت در مسابقات شمشیربازی رشته سابر (پسران) به منظور شناسایی نفرات برتر برای تشکیل تیم ملی دانشجویان با داخلی ۱۲۶ آقای نصرالهی تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله