549

برگزاری امتحانات روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

برگزاری امتحانات روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند امتحانات روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ طبق برنامه ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله