برگزاری امتحانات روز یکشنبه مورخ 1401/11/02

برگزاری امتحانات روز یکشنبه مورخ 1401/11/02

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند امتحانات روز یکشنبه مورخ 1401/11/02 طبق برنامه ساعت 15 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله