549

برگزاری امتحانات روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

برگزاری امتحانات روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند امتحانات روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ طبق برنامه ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله