برگزاری امتحانات روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28

برگزاری امتحانات روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند امتحانات روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 طبق برنامه ساعت 15 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله