• ترم تابستان 1401-1400

جهت دانلود برنامه کلاسهای نیم سال تابستان سال تحصیلی 1401-1400 بر روی دانلود کلیک نمایید.    دانلود

برنامه درسی نیمسال تابستان 1400 - تاریخ بارگذاری 1401/04/28 شروع کلاس ها در تاریخ 1401/04/28 می باشد
نام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
کارآفرینی220320سارنگقربانیانسه شنبه12:0016:00کلاس 2
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری220320شهرهشکوهیسه شنبه12:0016:00سالن اجتماعات
تفسیر موضوعی نهج البلاغه2200 مصطفیغنچهسه شنبه16:0020:00سالن اجتماعات
گزارش نویسی 220320شهرهشکوهیسه شنبه16:0020:00کلاس 2
 
برنامه درسی اجرایی (همین برنامه) در صفحه اول سایت www.DpiCollege.ir قرار دارد.
ساعات، تاریخ امتحان و نام استاد در سامانه هم آوا ممکن است متفاوت از برنامه اجرایی باشد.
تاریخ امتحانات در اواخر ترم در صفحه اول سایت www.DpiCollege.ir درج خواهد شد.
قوانین آموزشی (انتخاب واحد-حذف و اضافه-غیبت-مرخصی-مشروطی-انصراف-معادلسازی-دروس جبرانی-تغییر رشته/گرایش-اخذ کارورزی و ...) را بدقت مطالعه و رعایت نمایید.