جهت دانلود برنامه کامل کلاسهای نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401 بر روی دانلود کلیک نمایید.  دانلود

کاردانی

 • اینترنت و شبکه های گسترده
 • برنامه سازی کامپیوتری
 • شبکه های کامپیوتری
 • شبکه های رایانه ای
 • مدیریت کسب و کار
 • امور بانکی
برنامه درسی رشته کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده نیمسال اول 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/07/23
ترمنام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
4شناخت و پیکربندی ISP3213232سارنگقربانیانپنجشنبه11:0014:00کلاس 9
حریم خصوصی و امنیت اینترنت220320الهامرمضانییکشنبه15:0017:00کلاس 4
پیکربندی مسیریابهای شبکه3213232علی قادری پنجشنبه17:0020:00کلاس 7
مدیریت و سنجش شبکه های گسترده220320طاهرهاجتهادیسه شنبه14:0015:30کارگاه کامپیوتر 2
کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده101048طاهرهاجتهادیسه شنبه15:3017:00کارگاه کامپیوتر 2
کارورزی22020240 
3مفاهیم TCP/IP330480سارنگقربانیانپنجشنبه14:0017:00کلاس 7
کارگاه برنامه نویسی تحت وب101048سیدامیدصفوییکشنبه12:0014:00کلاس 6
اخلاق اسلامی 220320شبنم رضایی عباسیپنجشنبه12:0014:00کلاس 6
برنامه‌سازی شبکه3213232علیآژنداکیکشنبه14:0017:00کارگاه کامپیوتر 1
آشنایی با مبانی امنیت شبکه330480الهامرمضانییکشنبه17:0020:00سالن اجتماعات
آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی220320سارنگقربانیانپنجشنبه17:0018:30کلاس 8
کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی101048سارنگقربانیانپنجشنبه18:3020:00کلاس 8
2کارگاه طراحی صفحات وب101048سیدامیدصفوی سه شنبه13:3015:00کلاس 8
اخلاق اسلامی 220320شبنم رضایی عباسیپنجشنبه10:0012:00کلاس 6
کارآفرینی220320حسن دولت آبادی دوشنبه17:0018:30کلاس 7
شبکه های کامپیوتری330480طاهرهاجتهادیسه شنبه12:0013:30سالن اجتماعات
گزارش نویسی220320شهرهشکوهی سلکیپنجشنبه12:0014:00کلاس 2
کارگاه لینوکس 101048عاطفهمقدس زادهسه شنبه17:0020:00کارگاه کامپیوتر 1
کارورزی12020240 
1برنامه نویسی مقدماتی3213232لیلاسلطان باغشاهی پنجشنبه8:0011:00کلاس 8
فارسی330480شهرهشکوهی سلکیپنجشنبه17:0020:00کلاس 9
ریاضی علم کامپیوتر330480محمدرضافرزامسه شنبه17:0020:00کلاس 7
دانش خانواده 220320منیره خطیبی پنجشنبه14:0016:00سالن اجتماعات
کارگاه کامپیوتر101048عاطفهمقدس زادهسه شنبه14:0017:00کارگاه کامپیوتر 1
زبان خارجی عمومی330480علیمحمدعلیپنجشنبه11:0014:00کلاس 10
کاربینی101032علیجمشیدیسه شنبه12:0014:00کارگاه کامپیوتر 1
برنامه درسی رشته کادانی برنامه سازی کامپیوتری نیمسال اول 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/07/23
ترمنام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
4گزارش نویسی 220320شهرهشکوهی سلکیپنجشنبه12:0014:00کلاس 2
برنامه نویسی سیستم عاملهای همراه3213232سیدامیدصفوییکشنبه17:0020:00کلاس 6
زبانهای برنامه نویسی بصری 3213232ابوالفضلنوروزیان پنجشنبه14:0017:00کارگاه کامپیوتر 1
کارآفرینی220320حسن دولت آبادی دوشنبه17:0018:30کلاس 7
برنامه سازی سیستم220320ابوالفضلنوروزیان پنجشنبه17:0020:00کارگاه کامپیوتر 1
کارورزی22020240 
3پایگاه داده ها3213232سمیهسلطان باغشاهی پنجشنبه8:0011:00کارگاه کامپیوتر 2
برنامه‌سازی شبکه3213232علیآژنداکیکشنبه14:0017:00کارگاه کامپیوتر 1
برنامه نویسی سیستم عاملهای همراه3213232سیدامیدصفوییکشنبه17:0020:00کلاس 6
زبانهای برنامه نویسی بصری 3213232ابوالفضلنوروزیان پنجشنبه14:0017:00کارگاه کامپیوتر 1
برنامه سازی سیستم220320ابوالفضلنوروزیان پنجشنبه17:0020:00کارگاه کامپیوتر 1
برنامه سازی تحت وب3213232سیدامیدصفوییکشنبه12:0014:00کلاس 6
اخلاق اسلامی 220320شبنم رضایی عباسیپنجشنبه12:0014:00کلاس 6
2ساختمان داده ها330480محمدرضایمقانی دوشنبه17:0020:00کلاس 2
اخلاق اسلامی 220320شبنم رضایی عباسیپنجشنبه8:0010:00سالن اجتماعات
برنامه نویسی شی گرا3213232سمیهسلطان باغشاهی پنجشنبه11:0014:00کارگاه کامپیوتر 2
زبان تخصصی شبکه های کامپیوتری220320علیمحمدعلیپنجشنبه14:0017:00کلاس 3
کارگاه کامپیوتر 2101048عاطفهمقدس زادهسه شنبه17:0020:00کارگاه کامپیوتر 1
اصول طراحی صفحات وب3213232سیدامیدصفوی سه شنبه13:3015:00کلاس 8
شبکه های کامپیوتری330480طاهرهاجتهادیسه شنبه12:0013:30سالن اجتماعات
کارورزی 12020240 
1برنامه نویسی مقدماتی3213232لیلاسلطان باغشاهی پنجشنبه11:0014:00کلاس 8
زبان خارجی عمومی330480علی محمدعلیپنجشنبه8:0011:00کلاس 7
کارگاه کامپیوتر1101048عاطفهمقدس زادهسه شنبه14:0017:00کارگاه کامپیوتر 1
فارسی303480شهرهشکوهی سلکیپنجشنبه14:0017:00کلاس 2
کاربینی101032علیجمشیدیسه شنبه12:0014:00کارگاه کامپیوتر 1
کارگاه کامپیوتر2101048عاطفهمقدس زادهسه شنبه17:0020:00کارگاه کامپیوتر 1
دانش خانواده 220320منیره خطیبی پنجشنبه17:0019:00سالن اجتماعات
برنامه درسی کاردانی شبکه های کامپیوتری نیمسال اول 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/07/23
ترمنام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
4سوئیچینگ در شبکه های محلی3213232علی قادری پنجشنبه17:0020:00کلاس 7
پیکربندی سرورهای شبکه3213232سارنگقربانیانپنجشنبه11:0014:00کلاس 9
شبکه های بی سیم3213232محمدرضایمقانی دوشنبه15:0017:00کلاس 2
کارگاه پیاده سازی شبکه های محلی 101048طاهرهاجتهادیدوشنبه12:0014:00کلاس 3
کارگاه پیاده سازی شبکه های شخصی 101048طاهرهاجتهادیدوشنبه12:0014:00کلاس 3
نرم افزارهای کاربردهای شبکه101048با آموزش هماهنگ شود
کارورزي22020240 
3مفاهیم TCP/IP330480سارنگقربانیانپنجشنبه14:0017:00کلاس 7
سیستم عامل مدیریت شبکه220320طاهرهاجتهادیدوشنبه17:0018:30کلاس 3
کارگاه سیستم عامل مدیریت شبکه101048طاهرهاجتهادیدوشنبه18:3020:00کلاس 3
کارگاه سخت افزار شبکه 101048طاهرهاجتهادیدوشنبه14:0017:00کلاس 3
اخلاق اسلامی 220320شبنم رضایی عباسیپنجشنبه12:0014:00کلاس 6
برنامه‌سازی شبکه3213232علیآژنداکیکشنبه14:0017:00کارگاه کامپیوتر 1
آشنایی با مبانی امنیت شبکه330480الهامرمضانییکشنبه17:0020:00سالن اجتماعات
2اخلاق اسلامی 220320شبنم رضایی عباسیپنجشنبه10:0012:00کلاس 6
کارگاه لینوکس 101048عاطفهمقدس زادهسه شنبه17:0020:00کارگاه کامپیوتر 1
گزارش نویسی 220320شهرهشکوهی سلکیپنجشنبه12:0014:00کلاس 2
کارآفرینی220320حسن دولت آبادی دوشنبه17:0018:30کلاس 7
زبان تخصصی شبکه های کامپیوتری330480علیمحمدعلیپنجشنبه14:0017:00کلاس 3
کارگاه سخت افزار شبکه 101048طاهرهاجتهادیدوشنبه14:0017:00کلاس 3
شبکه های کامپیوتری330480طاهرهاجتهادیسه شنبه12:0013:30سالن اجتماعات
کارورزی 12020240 
برنامه درسی رشته کاردانی شبکه های رایانه ای نیمسال اول 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/07/20
ترمنام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
1برنامه نویسی پایتون مقدماتی3213232سید امید صفویسه شنبه17:0020:00کلاس 8
فارسی330480شهرهشکوهی سلکیپنجشنبه17:0020:00کلاس 9
آمار و احتمال 1220320محمدرضافرزامسه شنبه15:0017:00کلاس 7
دانش خانواده 220320منیره خطیبی پنجشنبه14:0016:00سالن اجتماعات
زبان خارجی عمومی330480علیمحمدعلیپنجشنبه11:0014:00کلاس 10
کاربینی101032علیجمشیدیسه شنبه12:0014:00کارگاه کامپیوتر 1
برنامه درسی رشته کاردانی مدیریت کسب و کار نیمسال اول 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/07/20
ترمنام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
2قوانین ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفی 330480صالحزوارهدوشنبه17:3020:00کلاس 4
مبانی سازمان و مدیریت 220320زهرامحمدحسینیپنجشنبه11:0013:00کلاس 4
قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن 320480صالحزوارهدوشنبه15:0017:30کلاس 4
قوانین و مقررات عمومی 320480محمداختریپنجشنبه14:0017:00کلاس 10
مقررات استاندارد و کنترل کیفیت 330480محمدرضایمقانی دوشنبه13:0015:00کلاس 2
کاروزی 12020240 
1اصول علم اقتصاد 330480پریمابهرامی زنوزپنجشنبه8:0011:00کلاس 4
کاربینی101032علیجمشیدیدوشنبه11:0013:00کارگاه کامپیوتر 1
قوانین ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفی 330480صالحزوارهدوشنبه17:3020:00کلاس 4
مقررات استاندارد و کنترل کیفیت 330480محمدرضایمقانی دوشنبه13:0015:00کلاس 2
قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن 320480صالحزوارهدوشنبه15:0017:30کلاس 4
مبانی سازمان و مدیریت 220320زهرامحمدحسینیپنجشنبه11:0013:00کلاس 4
قوانین و مقررات عمومی 320480محمداختریپنجشنبه14:0017:00کلاس 10
برنامه درسی رشته کاردانی امور بانکی نیمسال اول 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/07/20
ترمنام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
4وصول مطالبات2111648پروانهبهرامی زنوزپنجشنبه11:0014:00کلاس 3
دانش خانواده 220320منیره خطیبی پنجشنبه14:0016:00سالن اجتماعات
کارورزی22020240 
2اصول بازاریابی 220320پریمابهرامی زنوزپنجشنبه11:0013:00کلاس 11
حقوق بانکی 330480محمداختریپنجشنبه17:0020:00کلاس 3
اصول حسابداری 220320زهرامحمدحسینیپنجشنبه13:0015:00کلاس 4
ریاضی عمومی220320فاطمهخیری دوست پنجشنبه15:0017:00کلاس 6
اخلاق اسلامی 220320شبنم رضایی عباسیپنجشنبه8:0010:00سالن اجتماعات
بانکداری الکترونیک 2111648محمدرضایمقانی یکشنبه17:0020:00کلاس 2
کارورزی 12020240 
1پول و بانک220320محمدرضایمقانی یکشنبه12:0014:00کلاس 2
اصول بازاریابی 220320پریمابهرامی زنوزپنجشنبه11:0013:00کلاس 11
کلیات اقتصاد330480پریمابهرامی زنوزپنجشنبه8:0011:00کلاس 4
کاربینی101032علیجمشیدیدوشنبه11:0013:00کارگاه کامپیوتر 1
حقوق بانکی 330480محمداختریپنجشنبه17:0020:00کلاس 3
آمار و کاربرد آن 220320حامدشعبانی صمغ آبادییکشنبه15:0017:00کلاس 7
اصول حسابداری 220320زهرامحمدحسینیپنجشنبه13:0015:00کلاس 4
ریاضی عمومی220320فاطمهخیری دوست پنجشنبه15:0017:00کلاس 6
بانکداری الکترونیک 2111648محمدرضایمقانی یکشنبه17:0020:00کلاس 2

کارشناسی

 • فناوری اطلاعات
 • برنامه نویسی تحت وب
 • برنامه سازی تحت وب
 • امنیت اطلاعات
 • شبکه های کامپیوتری
 • مدیریت شعب بانک
 • مدیریت کسب و کار
برنامه درسی رشته کارشناسی فناوری اطلاعات نیمسال اول 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/07/20
ترمنام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
4سیستمهای اطلاعات مدیریت 3213248محمدسعیدشریفانسه شنبه17:0020:00کلاس 6
نمایه سازی220320شهرهشکوهی سلکیپنجشنبه9:0011:00کلاس 10
ریشه های انقلاب اسلامی 220320راضیهامیری رزسه شنبه15:0017:00سالن اجتماعات
کارورزی22020240 
پروژه فناوری اطلاعات3030144 
3سیستمهای اطلاعات مدیریت 3213248محمدسعیدشریفانسه شنبه17:0020:00کلاس 6
نمایه سازی220320شهرهشکوهی سلکیپنجشنبه9:0011:00کلاس 10
خدمات ارزش افزوده 220320محمدجواداحمدزادهدوشنبه18:0020:00سالن اجتماعات
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان220320محمدسعیدشریفانسه شنبه15:0017:00کلاس 6
پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیک2111648سیدامیدصفوی دوشنبه16:0017:30کلاس 6
هوش مصنوعی 3213232محسن سلامیپنجشنبه14:0017:00کارگاه کامپیوتر 2
سیستمهای خبره3213232محسن سلامیپنجشنبه11:0014:00کلاس 7
2نمایه سازی220320شهرهشکوهی سلکیپنجشنبه9:0011:00کلاس 10
خدمات ارزش افزوده 220320محمدجواداحمدزادهدوشنبه18:0020:00سالن اجتماعات
ریشه های انقلاب اسلامی 220320راضیهامیری رزسه شنبه17:0019:00سالن اجتماعات
هوش مصنوعی 3213232محسن سلامی پنجشنبه14:0017:00کارگاه کامپیوتر 2
سیستمهای خبره3213232محسن سلامیپنجشنبه11:0014:00کلاس 7
برنامه سازی تحت وب 3213232سیدامیدصفوی سه شنبه13:3015:00کلاس 8
کارورزی 12020240 
1بانک اطلاعاتی کاربردی2111648سید امید صفویسه شنبه15:0017:00کلاس 8
برنامه سازی شی گرا2111648سمیهسلطان باغشاهی پنجشنبه11:0014:00کارگاه کامپیوتر 2
ریاضیات گسسته 220320سید احمدپوررضا احمدیپنجشنبه18:3020:00کلاس 2
ریاضی مهندسی 220320فاطمهخیری دوست پنجشنبه17:0018:30کلاس 6
تجارت الکترونیکی220320الهامرمضانی سه شنبه13:3015:00کلاس 2
طراحی الگوریتم ها2111648مهدیدادبخشپنجشنبه14:0017:00کلاس 8
اندیشه اسلامی 2220320منیره خطیبیپنجشنبه9:0011:00کلاس 9
کاربینی101032 
برنامه درسی رشته کارشناسی برنامه نویسی تحت وب نیمسال اول 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/07/20
ترمنام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
4ریشه های انقلاب اسلامی 220320راضیهامیری رزسه شنبه17:0019:00سالن اجتماعات
راه اندازی وب سرور و اینترنت3213232سارنگقربانیانپنجشنبه17:0020:00کلاس 8
امنیت در وب3213232علی قادری پنجشنبه14:0017:00کلاس 9
وب سرویس ها3213232ابوالفضلنوروزیان پنجشنبه11:0014:00کارگاه کامپیوتر 1
کارورزی22020240 
پروژه  برنامه‌نویسی تحت وب 3030144 
3برنامه سازی سمت کاربر(JavaScript)3213232سیدامیدصفوییکشنبه17:0020:00کلاس 6
برنامه سازی سمت سرور(PHP)3213232سیدامیدصفوییکشنبه12:0014:00کلاس 6
برنامه سازی تحت ویندوز(ASP)3213232ابوالفضلنوروزیان پنجشنبه8:0011:00کارگاه کامپیوتر 1
امنیت در وب3213232علی قادری پنجشنبه14:0017:00کلاس 9
وب سرویس ها3213232ابوالفضلنوروزیان پنجشنبه11:0014:00کارگاه کامپیوتر 1
گرافیک و انیمیشن در وب 3213232سیدامیدصفوییکشنبه15:0017:00کلاس 6
2برنامه سازی تحت وب3213232سیدامیدصفوی سه شنبه13:3015:00کلاس 8
ریشه های انقلاب اسلامی 220320راضیهامیری رزسه شنبه17:0019:00سالن اجتماعات
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری220320حسن دولت آبادی دوشنبه18:3020:00کلاس 7
گرافیک و انیمیشن در وب 3213232سیدامیدصفوییکشنبه15:0017:00کلاس 6
کارورزی 12020240 
برنامه درسی رشته کارشناسی برنامه سازی تحت وب نیمسال اول 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/07/20 
ترمنام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
1ریاضی علم کامپیوتر 2330480سید احمدپوررضا احمدیپنجشنبه18:3020:00کلاس 2
جبر خطی 220320فاطمهخیری دوست پنجشنبه17:0018:30کلاس 6
بهینه سازی موتورهای جستجو3213232سیدامیدصفویدوشنبه17:3020:00کلاس 6
طراحی الگوریتم ها3213216مهدیدادبخشپنجشنبه14:0017:00کلاس 8
اندیشه اسلامی 2220320منیره خطیبیپنجشنبه11:0013:00سالن اجتماعات
کاربینی101032 
برنامه درسی رشته کارشناسی امنیت اطلاعات نیمسال اول 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/07/20
ترمنام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
4برنامه سازی تحت وب 3213232سیدامیدصفوی سه شنبه13:3015:00کلاس 8
اندیشه اسلامی 2220320منیره خطیبی پنجشنبه11:0013:00سالن اجتماعات
مهندسی نرم افزار امن 3213232علی قادری پنجشنبه14:0017:00کلاس 9
کارورزی22020240 
پروژه امنیت اطلاعات3030144 
3اندیشه اسلامی 2220320منیره خطیبیپنجشنبه11:0013:00سالن اجتماعات
مهندسی نرم افزار امن 3213232علی قادری پنجشنبه14:0017:00کلاس 9
امنيت سيستمها و شبكه‌هاي رايانه‌اي3213248مهردادجنگجوپنجشنبه8:0011:00کارگاه کامپیوتر 3
امنیت بانکهای اطلاعاتی 3213248محمدرضایمقانی یکشنبه14:0017:00کلاس 2
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری220320حسن دولت آبادی دوشنبه18:3020:00کلاس 7
معماری امنیت اطلاعات 330480علیآژنداکیکشنبه17:0020:00کلاس 7
کارورزی 12020240 
2اندیشه اسلامی 2220320منیره خطیبی پنجشنبه11:0013:00سالن اجتماعات
امنيت سيستمها و شبكه‌هاي رايانه‌اي3213248مهردادجنگجوپنجشنبه8:0011:00کارگاه کامپیوتر 3
امنیت بانکهای اطلاعاتی 3213248محمدرضایمقانی یکشنبه14:0017:00کلاس 2
معماری امنیت اطلاعات 330480علیآژنداکیکشنبه17:0020:00کلاس 7
طراحی الگوریتم ها2111648مهدیدادبخشپنجشنبه14:0017:00کلاس 8
تجارت الکترونیکی220320الهامرمضانیسه شنبه13:3015:00کلاس 2
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری220320حسن دولت آبادی دوشنبه18:3020:00کلاس 7
1بانک اطلاعاتی کاربردی2111648سید امید صفویسه شنبه15:0017:00کلاس 8
برنامه سازی شی گرا2111648سمیهسلطان باغشاهی پنجشنبه11:0014:00کارگاه کامپیوتر 2
ریاضیات گسسته 220320سید احمدپوررضا احمدیپنجشنبه18:3020:00کلاس 2
ریاضی مهندسی 220320فاطمهخیری دوست پنجشنبه17:0018:30کلاس 6
تجارت الکترونیکی220320الهامرمضانی سه شنبه13:3015:00کلاس 2
طراحی الگوریتم ها2111648مهدیدادبخشپنجشنبه14:0017:00کلاس 8
اندیشه اسلامی 2220320منیره خطیبیپنجشنبه9:0011:00کلاس 9
کاربینی101032 
برنامه درسی رشته کارشناسی شبکه های کامپیوتری نیمسال اول 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/07/23 
ترمنام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
2شبکه های کامپیوتری 330480طاهرهاجتهادیسه شنبه12:0013:30سالن اجتماعات
کارگاه راه اندازی ایستگاه های کاری 101048طاهرهاجتهادیسه شنبه12:0014:00سالن اجتماعات
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری220320حسن دولت آبادی دوشنبه18:3020:00کلاس 7
اندیشه اسلامی 2220320منیره خطیبی پنجشنبه11:0013:00سالن اجتماعات
امنیت شبکه های کامپیوتری 330480الهامرمضانییکشنبه17:0020:00سالن اجتماعات
مدیریت انتقال پیام 2111632با آموزش هماهنگ شود
کارورزی 12020240 
1ریاضی علم کامپیوتر 2330480سید احمدپوررضا احمدیپنجشنبه18:3020:00کلاس 2
جبر خطی 220320فاطمهخیری دوست پنجشنبه17:0018:30کلاس 6
طراحی الگوریتم ها2111648مهدیدادبخشپنجشنبه14:0017:00کلاس 8
ریشه های انقلاب اسلامی 220320راضیهامیری رزسه شنبه15:0017:00سالن اجتماعات
برنامه نویسی پایتون مقدماتی3213232سید امید صفویسه شنبه17:0020:00کلاس 8
شبکه های کامپیوتری پیشرفته     طاهرهاجتهادیسه شنبه12:0014:00سالن اجتماعات
کاربینی101032 
برنامه درسی رشته کارشناسی مدیریت شعب بانک نیمسال اول 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/07/20
ترمنام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
4مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری220320حسن دولت آبادی دوشنبه18:3020:00کلاس 7
اعتبارات بانکی و مبانی پرداخت تسهیلات2111632با آموزش هماهنگ شود
مدیریت منابع و مصارف2111648با آموزش هماهنگ شود
شیوه اعتبار سنجی مشتریان2111632با آموزش هماهنگ شود
کارورزی 22020240 
1اصول حسابداری220320زهرامحمدحسینیپنجشنبه13:0015:00کلاس 4
اصول بيمه و عمليات بيمه اي 2121632زهرامحمدحسینیسه شنبه17:0020:00کلاس 4
اندیشه اسلامی 2220320منیره خطیبی پنجشنبه11:0013:00سالن اجتماعات
بانكداري داخلي (2)3113248پروانهبهرامی زنوزپنجشنبه8:0011:00کلاس 3
آماروکاربرد آن 2111632سید احمدپوررضا احمدیپنجشنبه16:0018:00کلاس 11
امورامنیت شعبه 2121632الهامرمضانیسه شنبه15:0017:00کلاس 2
کاربینی101032 
برنامه درسی رشته کارشناسی مدیریت کسب و کار نیمسال اول 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/07/20
ترمنام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
1آمار و کاربرد آن در کسب و کار220320سید احمدپوررضا احمدیپنجشنبه14:0016:00کلاس 11
تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینی2111648الهامرمضانیسه شنبه17:0020:00کلاس 2
اقتصاد220320زهرامحمدحسینیپنجشنبه8:0011:00کلاس 2
مدیریت هزینه در کسب و کار2111648زهرامحمدحسینیسه شنبه15:0017:00کلاس 4
مدیریت بازاریابی خدمات2111648پریمابهرامی زنوزپنجشنبه11:0013:00کلاس 11
اصول و تنظیم کنترل بودجه در موسسات خدماتی و بازرگانی 2111648زهرامحمد حسینیپنج شنبه15:3017:00کلاس 4
کاربینی101032