549

برنامه کلاسی ویرایش ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

برنامه کلاسی ویرایش ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلی کلاسی ترم دوم  ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به تفکیک رشته ها در فایل ذیل قابل مشاهده می باشد.

برنامه کلاسی        دانلود

اشتراک گذاری این مقاله