549

برنامه کلاسی مهر ۱۴۰۲

برنامه کلاسی مهر ۱۴۰۲

به اطلاع دانشجویان میرساند برنامه کلاسی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ طبق فایل پیوست می باشد، لذا دانشجویان می بایست باتوجه به تقویم آموزشی منتشر شده در سایت از تاریخ انتخاب واحد خود مطلع شده و در تاریخ اعلام شده انتخاب واحد خود را انجام دهند.

دانشجویان می بایست باتوجه به اعلام روز و ساعت اعلام شده در برنامه درسی انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا انجام دهند. 

برنامه کلاسی       دانلود

اشتراک گذاری این مقاله