549

برنامه کلاسی ترم تابستان نیمسال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه کلاسی ترم تابستان نیمسال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاسی نیمسال تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱ طبق فایل پیوست می باشد.

برنامه کلاسی ترم تابستان نیمسال ۱۴۰۲-۱۴۰۱    دانلود

اشتراک گذاری این مقاله