• نیمسال اول 1402-1401

 قابل توجه كليه دانشجويان تمامي امتحانات بصورت حضوري و رأس ساعت 15 برگزار مي گردد. چنانچه دانشجويان ميهمان داراي امتحان همزمان باشند مي بايست به آموزش اطلاع دهند تا هماهنگي هاي لازم با مراكز صورت پذيرد. امتحانات دروس كارگاهي توسط استاد درس مربوطه برگزار مي گردد.

کاردانی

برنامه امتحانات مقطع کاردانی  نیمسال اول 1402 -1401 (حضوری)- ساعت برگزاری 15 – تاریخ ویرایش : 1401/10/05
نام درسنام خانوادگی استادتاریخ
پایگاه داده هاسمیه سلطان باغشاهی 1401/10/17
آشنایی با سرویس دهنده اینترنتیسارنگ قربانیان1401/10/17
برنامه نویسی شی گراسمیه سلطان باغشاهی 1401/10/17
قوانین و مقررات عمومی محمد اختری1401/10/17
برنامه نویسی پایتون مقدماتیسیدامید صفوی1401/10/17
آمار و کاربرد آن شعبانی صمغ آبادی1401/10/17
پیکربندی سرورهای شبکهسارنگ قربانیان1401/10/18
شناخت و پیکربندی ISPسارنگ قربانیان1401/10/18
اخلاق اسلامی شبنم رضایی عباسی1401/10/18
پول و بانکمحمدرضا یمقانی 1401/10/18
ریاضی علم کامپیوترمحمدرضا فرزام1401/10/18
برنامه نویسی سیستم عاملهای همراهسیدامید صفوی1401/10/19
مفاهیم TCP/IPسارنگ قربانیان1401/10/19
شبکه های کامپیوتریطاهره اجتهادی1401/10/19
مبانی سازمان و مدیریت زهرا محمدحسینی1401/10/19
سرپرستی واحدهای کسب و کارسیدامید صفوی1401/10/19
سوئیچینگ در شبکه های محلیعلی قادری 1401/10/20
کارآفرینیحسن دولت آبادی 1401/10/20
پیکربندی مسیریابهای شبکهعلی قادری 1401/10/20
ریاضی عمومیفاطمه خیری دوست 1401/10/20
ساختمان داده هامحمدرضا یمقانی 1401/10/20
زبان خارجی عمومیعلی محمدعلی1401/10/20
زبانهای برنامه نویسی بصری ابوالفضل نوروزیان 1401/10/21
سیستم عامل مدیریت شبکهطاهره اجتهادی1401/10/21
کارگاه برنامه نویسی تحت وبسیدامید صفوی1401/10/21
بانکداری الکترونیک محمدرضا یمقانی 1401/10/21
قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن صالح زواره1401/10/21
وصول مطالباتپروانه بهرامی زنوز1401/10/24
برنامه‌سازی شبکهعلی آژنداک1401/10/24
قوانین ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفی صالح زواره1401/10/24
اصول بازاریابی پریما بهرامی زنوز1401/10/24
آمار و احتمال 1محمدرضا فرزام1401/10/24
اصول و مبانی زنجیره تامینپروانه بهرامی زنوز1401/10/25
گزارش نویسی شهره شکوهی سلکی1401/10/25
حریم خصوصی و امنیت اینترنتالهام رمضانی1401/10/25
برنامه نویسی مقدماتیلیلا سلطان باغشاهی 1401/10/25
برنامه سازی سیستمابوالفضل نوروزیان 1401/10/26
دانش خانواده منیره خطیبی 1401/10/26
اصول حسابداری زهرا محمدحسینی1401/10/26
زبان تخصصی شبکه های کامپیوتریعلی محمدعلی1401/10/26
مقررات استاندارد و کنترل کیفیت محمدرضا یمقانی 1401/10/26
مدیریت و سنجش شبکه های گستردهطاهره اجتهادی1401/10/27
آشنایی با مبانی امنیت شبکهالهام رمضانی1401/10/27
برنامه سازی تحت وبسیدامید صفوی1401/10/27
حقوق بانکی محمد اختری1401/10/27
کارگاه طراحی صفحات وبسیدامید صفوی1401/10/27
اصول طراحی صفحات وبسیدامید صفوی1401/10/27
شبکه های بی سیممحمدرضا یمقانی 1401/10/28
کلیات اقتصادپریما بهرامی زنوز1401/10/28
اصول علم اقتصاد پریما بهرامی زنوز1401/10/28
فارسیشهره شکوهی سلکی1401/10/28

کارشناسی

برنامه امتحانات مقطع کارشناسی نیمسال اول 1402 -1401 (حضوری)- ساعت برگزاری 15 – تاریخ ویرایش : 1401/10/05
نام درسنام خانوادگی استادتاریخ
سیستمهای اطلاعات مدیریت محمدسعید شریفان1401/10/17
راه اندازی وب سرور و اینترنتسارنگ قربانیان1401/10/17
برنامه سازی شی گراسمیه سلطان باغشاهی 1401/10/17
برنامه نویسی پایتون سیدامید صفوی1401/10/17
آمار و کاربرد آن در کسب و کارسید احمد پوررضا احمدی1401/10/17
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیریحسن دولت آبادی 1401/10/18
امنيت سيستمها و شبكه‌هاي رايانه‌ايمهرداد جنگجو1401/10/18
بهینه سازی موتورهای جستجوسیدامید صفوی1401/10/18
برنامه سازی سمت کاربر(JavaScript)سیدامید صفوی1401/10/19
سیستمهای خبرهمحسن سلامی1401/10/19
شبکه های کامپیوتری طاهره اجتهادی1401/10/19
بانک اطلاعاتی کاربردیسیدامید صفوی1401/10/19
شبکه های کامپیوتری پیشرفتهطاهره اجتهادی1401/10/19
تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینیالهام رمضانی1401/10/19
امورامنیت شعبه الهام رمضانی1401/10/19
وب سرویس هاابوالفضل نوروزیان 1401/10/20
اعتبارات بانکی و مبانی پرداخت تسهیلاتپروانه بهرامی1401/10/20
امنیت بانکهای اطلاعاتی محمدرضا یمقانی 1401/10/20
مدیریت انتقال پیام طاهره اجتهادی1401/10/21
برنامه سازی سمت سرور(PHP)سیدامید صفوی1401/10/21
هوش مصنوعی محسن سلامی1401/10/21
ریاضی علم کامپیوتر 2سید احمد پوررضا احمدی1401/10/21
ریاضیات گسسته سید احمد پوررضا احمدی1401/10/21
آماروکاربرد آن سید احمد پوررضا احمدی1401/10/21
مدیریت هزینه در کسب و کارزهرا محمدحسینی1401/10/21
نمایه سازیشهره شکوهی سلکی1401/10/24
مهندسی نرم افزار امن علی قادری 1401/10/24
امنیت در وبعلی قادری 1401/10/24
طراحی الگوریتم هامهدی دادبخش1401/10/24
مدیریت بازاریابی خدماتپریما بهرامی زنوز1401/10/24
اصول بيمه و عمليات بيمه اي زهرا محمدحسینی1401/10/24
ریشه های انقلاب اسلامی راضیه امیری رز1401/10/25
اندیشه اسلامی 2منیره خطیبی 1401/10/25
مدیریت منابع و مصارفزهرا محمد حسینی1401/10/25
برنامه سازی تحت ویندوز(ASP)ابوالفضل نوروزیان 1401/10/26
خدمات ارزش افزوده محمدجواد احمدزاده1401/10/26
تجارت الکترونیکیالهام رمضانی1401/10/26
اصول و تنظیم کنترل بودجه در موسسات خدماتی و بازرگانی زهرا محمدحسینی1401/10/26
اصول حسابداریزهرا محمدحسینی1401/10/26
برنامه سازی تحت وب سیدامید صفوی 1401/10/27
شیوه اعتبار سنجی مشتریانپروانه بهرامی1401/10/27
پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیکسیدامید صفوی 1401/10/27
امنیت شبکه های کامپیوتری الهام رمضانی1401/10/27
معماری امنیت اطلاعات علی آژنداک1401/10/28
گرافیک و انیمیشن در وب سیدامید صفوی1401/10/28
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانمحمدسعید شریفان1401/10/28
جبر خطی فاطمه خیری دوست 1401/10/28
ریاضی مهندسی فاطمه خیری دوست 1401/10/28
بانكداري داخلي (2)پروانه بهرامی زنوز1401/10/28
اقتصادزهرا محمدحسینی1401/10/28
مهندسی نرم افزارسیدامید صفوی1401/10/28