549
  • نیمسال تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱

قابل توجه تمامی دانشجویان: چنانچه دانشجویان میهمان دارای امتحان همزمان هستند می بایست به آموزش اطلاع دهند تا هماهنگی های لازم با مراکز صورت پذیرد. ساعت برگزاری تمامی امتحانات ۸:۳۰ می باشد. دانشجویان می بایست برای شرکت در امتحان کارت ورود بجلسه امتحان را از سامانه هم آوا دریافت نموده و با خود همراه داشته باشند در غیر این صورت اجازه ورود به جلسه امتحان را نخواهند داشت. ملاک تاریخ و ساعت برگزاری امتحان فایل اکسل موجود در سایت دانشکده (DpiCollege.ir) می باشد.

برنامه نهایی امتحانات   دانلود

نام درسروز امتحانساعت امتحان
ریاضی پیش دانشگاهی۱۴۰۲/۰۶/۰۴۸:۳۰
تاریخ تحلیلی صدر اسلام۱۴۰۲/۰۶/۰۴۸:۳۰
انقلاب اسلامی ایران۱۴۰۲/۰۶/۰۴۸:۳۰
اصول بیمه و عملیات بیمه ای۱۴۰۲/۰۶/۰۴۸:۳۰
مهندسی نرم افزار امن۱۴۰۲/۰۶/۰۴۸:۳۰
برنامه سازی شبکه۱۴۰۲/۰۶/۰۴۸:۳۰
برنامه نویسی سیستم عامل همراه۱۴۰۲/۰۶/۰۴۸:۳۰
راه اندازی وب سرور و اینترنت۱۴۰۲/۰۶/۰۴۸:۳۰
مهندسی نرم افزار۱۴۰۲/۰۶/۰۴۸:۳۰
تربیت بدنی۱۴۰۲/۰۶/۰۴۸:۳۰
ورزش ۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴۸:۳۰
پیکربندی مسیر یابهای شبکه۱۴۰۲/۰۶/۰۵۸:۳۰
اصول و فنون مذاکره۱۴۰۲/۰۶/۰۵۸:۳۰
کارآفرینی۱۴۰۲/۰۶/۰۵۸:۳۰
روانشناسی کار۱۴۰۲/۰۶/۰۵۸:۳۰
مبانی سازمان مدیریت۱۴۰۲/۰۶/۰۵۸:۳۰
امور امنیت شعبه۱۴۰۲/۰۶/۰۵۸:۳۰
مهارت ها و قوانین کسب وکار۱۴۰۲/۰۶/۰۶۸:۳۰
فیزیک پیش دانشگاهی۱۴۰۲/۰۶/۰۶۸:۳۰
اصول حسابداری۱۴۰۲/۰۶/۰۶۸:۳۰
اصوم و مفاهیم رمز نگاری۱۴۰۲/۰۶/۰۶۸:۳۰
گزارش نویسی۱۴۰۲/۰۶/۰۷۸:۳۰
کنترل پروژه۱۴۰۲/۰۶/۰۷۸:۳۰
مدیریت منابع انسانی۱۴۰۲/۰۶/۰۷۸:۳۰
مبانی کنترل و تصمیمات مالی۱۴۰۲/۰۶/۰۷۸:۳۰
کسب و کار از دیدگاه اسلام۱۴۰۲/۰۶/۰۷۸:۳۰
اخلاق اسلامی۱۴۰۲/۰۶/۰۸۸:۳۰