• ترم بهمن 1401-1400

با توجه به پرداخت بخشی از شهریه در ابتدای ترم، دانشجویان می بایست نسبت به تسویه مالی خود اقدام نمایند.سپس از سامانه هم آوا کارت ورود به جلسه امتحان را دانلود نمایند. ملاک زمان امتحان و برنامه امتحانی موجود در سایت دانشکده dpicollege.ir میباشد(دانشجویان موظف هستند طبق تاریخ و ساعت درج شده در اکسل  برنامه امتحانات در آزمون شرکت کنند.) دانشجویان بدون کارت ورود به جلسه امتحان اجازه شرکت در امتحان را نخواهند داشت.کلیه امتحانات در ساعت 8:30 و 11:00 برگزار می گردد. امتحانات دروس کارگاهی(عملی) و نیز تربیت بدنی+ورزش قبل از بازه امتحانات برگزار می گردد.

جهت دانلود برنامه امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 1401-1400 بر روی دانلود کلیک نمایید. 

کاردانیکارشناسی
دانلوددانلود