549

برنامه امتحانات

برنامه امتحانات

قابل توجه کلیه دانشجویان فایل برنامه امتحانات را دانلود نمایید چنانچه که مشکل همزمانی امتحان را دارید تا فردا مورخ ۱۰ دی به آموزش اطلاع دهید همچنین دانشجویان میهمانی که دارای امتحان همزمان می باشند می بایست به آموزش اطلاع دهند تا هماهنگی های لازم با مراکز صورت پذیرد. امتحانات دروس کارگاهی توسط استاد برگزار می گردد. ملاک تاریخ و ساعت برگزاری امتحان فایل اکسل موجود در سایت دانشکده (DpiCollege.ir) می باشد.

فایل برنامه امتحانات: دانلود

اشتراک گذاری این مقاله