549

برنامه امتحانات

برنامه امتحانات

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کامل امتحانات طبق فایل زیر می باشد. ساعت برگزاری امتحانات متعاقبا اعلام خواهد شد.

برنامه امتحانات نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱      دانلود

اشتراک گذاری این مقاله