549

برنامه امتحانات نیمسال تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه امتحانات نیمسال تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کامل امتحانات نیمسال تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱ طبق فایل پیوست می باشد. امتحانات از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ اغاز حواهد شد. ساعت شروع امتحانات راس ساعت ۸/۳۰ می باشد.

دانشجویان می بایست برای شرکت در امتحان کارت ورود بجلسه امتحان (به صورت چاپ شده) را از سامانه هم آوا دریافت نموده و با خود همراه داشته باشند در غیر این صورت اجازه ورود به جلسه امتحان را نخواهند داشت.

برنامه کامل امتحانات نیمسال تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱          دانلود

اشتراک گذاری این مقاله