549

اکسل دروسی که با تاخیر شروع خواهد شد

اکسل دروسی که با تاخیر شروع خواهد شد

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند طبق اکسل برنامه کلاسی ذیل تمامی این دروس با تاخیر شروع خواهد شد،لازم به ذکر است شروع کلاسها مجدد اطلاع رسانی خواهد شد.

دانلود

اشتراک گذاری این مقاله