549

اولین دوره جایزه کسب و کارهای استارت آپی و دانش بنیان

اولین دوره جایزه کسب و کارهای استارت آپی و دانش بنیان

فراخوان اولین دوره جایزه کسب و کارهای استارت آپی و دانش بنیان مراکز علمی کاربردی کشور

اشتراک گذاری این مقاله