549

انتخاب واحد مجدد ترم مهر ۱۴۰۲-۱۴۰۱

انتخاب واحد مجدد ترم مهر ۱۴۰۲-۱۴۰۱

سامانه هم آوا در تاریخ ۱ مهر (روز جمعه) برای انتخاب واحد کلیه ورودی ها باز می باشد.(پس از انتخاب واحد ،شهریه مربوطه را پرداخت و دروس انتخابی را تایید نهایی نمایید.)

لازم به ذکر است مرکز فقط برای دانشجویانی که خود انتخاب واحد نموده اند دسترسی ویرایش در بازه تعیین شده را خواهد داشت.

اشتراک گذاری این مقاله