انتخاب واحد مجدد ترم مهر 1402-1401

انتخاب واحد مجدد ترم مهر 1402-1401

سامانه هم آوا در تاریخ 1 مهر (روز جمعه) برای انتخاب واحد کلیه ورودی ها باز می باشد.(پس از انتخاب واحد ،شهریه مربوطه را پرداخت و دروس انتخابی را تایید نهایی نمایید.)

لازم به ذکر است مرکز فقط برای دانشجویانی که خود انتخاب واحد نموده اند دسترسی ویرایش در بازه تعیین شده را خواهد داشت.

اشتراک گذاری این مقاله