549

انتخاب واحد باتاخیر

انتخاب واحد باتاخیر

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند دسترسی انتخاب واحد برای دانشجویان کاردانی ۲۸ بهمن ماه و دانشجویان کارشناسی ۲۹ بهمن ماه میسر خواهد بود. برای دانشجویانی که انتخاب واحد نداشته باشند مرکز نیز دسترسی نخواهد داشت.

اشتراک گذاری این مقاله