549

امتحان پایان ترم دروس کارگاهی استاد مقدس زاده

امتحان پایان ترم دروس کارگاهی استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی استاد مقدس زاده به شرح ذیل میباشد:

درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر۱ ساعت ۱۴:۰۰

درس کارگاه لینوکس و کارگاه کامپیوتر۲ ساعت ۱۷:۰۰

امتحانات فوق روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله