549

امتحان پایان ترم دروس کارگاهی استاد اجتهادی

امتحان پایان ترم دروس کارگاهی استاد اجتهادی

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی استاد اجتهادی به شرح ذیل میباشد:

درس کارگاه سخت افزار شبکه ساعت ۱۴:۰۰

درس کارگاه سیستم عامل مدیریت شبکه ساعت ۱۵:۳۰

امتحانات فوق روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله