امتحان پایان ترم دروس کارگاهی استاد اجتهادی

امتحان پایان ترم دروس کارگاهی استاد اجتهادی

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحانات پایان ترم دروس کارگاهی استاد اجتهادی به شرح ذیل میباشد:

درس کارگاه سخت افزار شبکه ساعت 14:00

درس کارگاه سیستم عامل مدیریت شبکه ساعت 15:30

امتحانات فوق روز دوشنبه مورخ 1401/10/12 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله