549

امتحان پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر استاد مقدس زاده

امتحان پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر استاد مقدس زاده روز دوشنبه مورخ ۱۸ دی در ساعات کلاس خود به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله