549

امتحان پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر استاد مقدس زاده

امتحان پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر استاد مقدس زاده روز دوشنبه مورخ ۱۸ دی به صورت حضوری برگزار می گردد، لازم به ذکر است دانشجویانی که ساعت ۱۸ الی ۲۰ کلاس داشته اند برای امتحان ساعت ۱۶ در دانشکده حضور داشته باشند.

اشتراک گذاری این مقاله