امتحان پایان ترم درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی

امتحان پایان ترم درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی

امتحان پایان ترم درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی روز سه شنبه مورخ 1400/10/14 ساعت 14:30 به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله