549

امتحان پایان ترم درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی

امتحان پایان ترم درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی

امتحان پایان ترم درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰ به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله