549

امتحان پایان ترم درس ورزش و تربیت بدنی استاد سرتیپی

امتحان پایان ترم درس ورزش و تربیت بدنی استاد سرتیپی

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان پایان ترم درس ورزش و تربیت بدنی استاد سرتیپی روز شنبه مورخ ۱۶ دی ساعت ۱۵ به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله