549

امتحان پایان ترم درس ورزش وتربیت بدنی استاد سرتیپی  

امتحان پایان ترم درس ورزش وتربیت بدنی استاد سرتیپی  

 به اطلاع  دانشجویان می رساند امتحان پایان ترم درس ورزش و تربیت بدنی استاد سرتیپی روز شنبه مورخ ۱۶دی ساعت ۱۵ به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله