549

امتحان پایان ترم درس نرم افزارهای کاربردی شعب بانک (کاردانی-کارشناسی) استاد بهرامی

امتحان پایان ترم درس نرم افزارهای کاربردی شعب بانک (کاردانی-کارشناسی) استاد بهرامی

 

امتحان پایان ترم درس نرم افزارهای کاربردی شعب بانک (کاردانی-کارشناسی) استاد بهرامی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ساعت ۱۵:۰۰ به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله