امتحان پایان ترم درس نرم افزارهای کاربردی شعب بانک (کاردانی-کارشناسی) استاد بهرامی

امتحان پایان ترم درس نرم افزارهای کاربردی شعب بانک (کاردانی-کارشناسی) استاد بهرامی

 

امتحان پایان ترم درس نرم افزارهای کاربردی شعب بانک (کاردانی-کارشناسی) استاد بهرامی روز یکشنبه مورخ 1400/10/12 ساعت 15:00 به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله