549

امتحان پایان ترم درس طراحی پایه کاربردی

امتحان پایان ترم درس طراحی پایه کاربردی

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان پایان ترم درس طراحی پایه کاربردی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۳۰ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله