549

امتحان میان ترم کلاس ساعت ۱۲ روز سه شنبه استاد اجتهادی

امتحان میان ترم کلاس ساعت ۱۲ روز سه شنبه استاد اجتهادی

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان میان ترم درس شبکه های کامپیوتری،مبانی شبکه های رایانه ای و شبکه های کامپیوتری پیشرفته روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ برگزار می گردد.لازم به ذکر است حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله