امتحان میان ترم کلاس ساعت 12 روز سه شنبه استاد اجتهادی

امتحان میان ترم کلاس ساعت 12 روز سه شنبه استاد اجتهادی

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان میان ترم درس شبکه های کامپیوتری،مبانی شبکه های رایانه ای و شبکه های کامپیوتری پیشرفته روز سه شنبه مورخ 1402/03/02 ساعت 12:00 برگزار می گردد.لازم به ذکر است حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله