امتحان میان ترم درس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و اعتبار سنجی و شیوه اعتبارسنجی مشتریان استاد بهرامی

امتحان میان ترم درس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و اعتبار سنجی و شیوه اعتبارسنجی مشتریان استاد بهرامی

امتحان میان ترم درس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و اعتبار سنجی و شیوه اعتبارسنجی مشتریان استاد بهرامی فردا مورخ 1401/03/12 ساعت 09:00 به صورت آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله