549

امتحان میان ترم درس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و اعتبار سنجی و شیوه اعتبارسنجی مشتریان استاد بهرامی

امتحان میان ترم درس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و اعتبار سنجی و شیوه اعتبارسنجی مشتریان استاد بهرامی

امتحان میان ترم درس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و اعتبار سنجی و شیوه اعتبارسنجی مشتریان استاد بهرامی فردا مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله