امتحان مجدد درس برنامه نویسی مقدماتی استاد صفوی

امتحان مجدد درس برنامه نویسی مقدماتی استاد صفوی

امتحان مجدد درس برنامه نویسی مقدماتی استاد صفوی روز دوشنبه مورخ 1400/11/04 ساعت 15:00 در سالن اجتماعات دانشکده به صورت حضوری برگزار می گردد. دانشجویانی که مایلند میتوانند در آزمون شرکت نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله