549

امتحان عملی درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی

امتحان عملی درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی

امتحان عملی درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان در جلسه امتحان الزامی است.

اشتراک گذاری این مقاله