549

امتحان عملی درس برنامه سازی شی گرا و برنامه نویسی شی گرا استاد لیلا باغشاهی

امتحان عملی درس برنامه سازی شی گرا و برنامه نویسی شی گرا استاد لیلا باغشاهی

امتحان عملی درس برنامه سازی شی گرا و برنامه نویسی شی گرا استاد لیلا باغشاهی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان در جلسه امتحان الزامی است.

اشتراک گذاری این مقاله