امتحان درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد اجتهادی

امتحان درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد اجتهادی

به اطلاع دانشجویان می رساند موضوع ارائه برای امتحان درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده (نصب و توضیحات در مورد نرم افزار putty) میباشد. لازم به ذکر است دانشجویانی  که این موضوع را در طول ترم ارائه ندادند روز یکشنبه مورخ 2 بهمن ساعت 13:00 در دانشکده حضور داشته باشند.

اشتراک گذاری این مقاله