549

امتحان درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد اجتهادی

امتحان درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد اجتهادی

به اطلاع دانشجویان می رساند موضوع ارائه برای امتحان درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده (نصب و توضیحات در مورد نرم افزار putty) میباشد. لازم به ذکر است دانشجویانی  که این موضوع را در طول ترم ارائه ندادند روز یکشنبه مورخ ۲ بهمن ساعت ۱۳:۰۰ در دانشکده حضور داشته باشند.

اشتراک گذاری این مقاله