549

امتحانات متمرکز

امتحانات متمرکز

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه امتحانات متمرکز در سایت گذاشته شده است.

ضمنا آدرس سامانه آزمون های متمرکز اطلاع رسانی خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله