امتحانات متمرکز

امتحانات متمرکز

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه امتحانات متمرکز در سایت گذاشته شده است.

ضمنا آدرس سامانه آزمون های متمرکز اطلاع رسانی خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله