افزایش کتاب های کتابخانه مرکز

افزایش کتاب های کتابخانه مرکز

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند بیش از 100 جلد کتاب از نمایشگاه کتاب سال 1401 خریداری شده است. جهت استفاده از کتاب ها به کتابخانه مرکز مراجعه نمایید.

لیست کتاب های خریداری شده       دانلود

اشتراک گذاری این مقاله