549

افزایش کتاب های کتابخانه مرکز

افزایش کتاب های کتابخانه مرکز

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند بیش از ۱۰۰ جلد کتاب از نمایشگاه کتاب سال ۱۴۰۱ خریداری شده است. جهت استفاده از کتاب ها به کتابخانه مرکز مراجعه نمایید.

لیست کتاب های خریداری شده       دانلود

اشتراک گذاری این مقاله