549

اعلام فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان کاردانی فنی و حرفه‌ای بهمن ماه سال ۱۴۰۱

اعلام فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان کاردانی فنی و حرفه‌ای بهمن ماه سال ۱۴۰۱

اطلاعیه اعلام فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی پذیرش ظرفیت خالی مانده رشته‌های تحصیلی دوره‌ کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع  علمی کاربردی بهمن ماه سال ۱۴۰۱

پذیرفته‌شدگان نهایی کدرشته‌محل‌های دوره‌ کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ‌کاربردی بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به موارد زیر توجه نمایند:
الف) براساس ضوابط مربوط به گزینش متمرکز هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه‌های آموزشی دوره‌های مذکور از بین متقاضیانی که حدنصاب لازم را احراز کرده‌اند، براساس اولویت کدرشته محل‌های انتخابی و ظرفیت‌های تخصیص داده شده به هر سهمیه، گزینش انجام و اسامی پذیرفته‌شدگان در هر کدرشته محل استخراج شده است.
پذیرفته‌شدگان لازم است برای اطلاع از تاریخ دقیق ثبت‌نام و انتخاب واحد از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ به سامانه جامع آموزشی هم‌آوا دانشگاه به نشانی http://edu.uast.ac.ir مراجعه و در روزهای تعیین شده در سامانه مذکور با در دست داشتن مدارک مندرج در بند “ب” و با توجه به نشانی مندرج در جدول شماره (۵) دفترچه راهنمای پذیرش (دفترچه مهرماه سال جاری) و اطلاعیه‌های مربوط (مهر و بهمن) در سایت سازمان سنجش، به مرکز محل قبولی خود مراجعه نمایند.

ب) مدارک لازم برای ثبت‌نام از پذیرفته شدگان:
۱- با توجه به اعلام مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش، امکان ارائه سرویس استعلام دی‍پلم به آدرس https://emt.medu.ir برای پذیرفته‌شدگان و سامانه kemt.medu.ir برای استعلام گیرندگان ( مراکز آموزشی ) فراهم می‌باشد. لذا لازم است همه پذیرفته‌شدگان با مراجعه به سامانه مذکور و درج اطلاعات خود کدرهگیری دریافتی را برای پیگیری و دریافت تاییدیه تحصیلی، در زمان ثبت‌نام به کارشناسان مرکز آموزشی قبولی خود اعلام نمایند.
۲- شش قطعه عکس پرسنلی پشت سفید تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری.
۳- تصویر تمامی صفحات شناسنامه و اصل آن برای مطابقت.
۴- تصویر پشت و روی کارت ملی و اصل آن برای مطابقت.
۵- اصل دیپلم نظری، فنی و حرفه‌ای یا کاردانش (شامل سه ساله نظام جدید (۳-۳-۶) یا دیپلم سه ساله نظام ترمی/ سالی) یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه (شامل چهارساله یا شش ساله نظری یا فنی و حرفه‌ای). با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک برگ تصویر آن.
۶- اصل کاربرگ ۱۰۲ (فرم تایید معدل) برای دانش‌آموختگانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است. (تاریخ فارغ‌التحصیلی می‌بایست تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۰باشد).
۷- اصل کاربرگ ۱۰۱ (گواهی اشتغال به کار) با امضا و مهر بالاترین مقام مسئول، آخرین فیش حقوقی یا حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار و برای شاغلین نیروهای مسلح ارایه حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار از یگان مربوط برای پذیرفته‌شدگان در کدرشته محل‌هایی که مطابق ضوابط مندرج در دفترچه منحصراً پذیرش از شاغلین صورت پذیرفته است.
۸- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را با توجه به بخش مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه‌های ۳ و ۴ دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌ مذکور(دفترچه مهرماه سال جاری) و اطلاعیه‌های مربوط در سایت سازمان سنجش مشخص نماید.

اشتراک گذاری این مقاله